1. INFORMACIÓ GENERAL
El domini https://www.apricots.es/ és propietat de Sumando Azul, S.L. (d'ara endavant, Apricots), amb domicili a Barcelona, Còrsega, 252 Bj, CP 08008, Barcelona, amb el NIF B67327270, e inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 46675, Foli 153, Fulla 527409, Inscripció 1.

Mitjançant el domini https://www.apricots.es, l'empresa gestiona el seu portal web, sense perjudici que puntualment o de manera permanent pugui haver-hi altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web www.apricots.es.

Pots posar-te en contacte amb nosaltres per mitjà de correu electrònic legal@apricots.es o del nostre telèfon 683 522 594.

2. ACCÉS DELS USUARIS/AS
L'accés i/ o l'ús dels portals de Apricots atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació de les condicions d'accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privadesa i dades personals. Les citades condicions seran aplicables independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que si escau resultin de l'aplicació de les funcionalitats que ofereix el portal. L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal www.apricots.es sota criteris de bona fe.
Apricots no serà responsable ni indirecta ni subsidiàriament dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivades de l'ús dels seus portals que sigui contrari a l'establert en aquest Avís Legal.

Podrem en tot moment i sense previ avís modificar el present Avís Legal mitjançant la publicació d'aquestes modificacions al portal www.apricots.es amb la finalitat de que puguin ser conegudes pels usuaris/as.
En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis es precisi del registre de l'usuari, aquest s'efectuarà mitjançant formularis de recaptació de dades i quedaran subjectes a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal.
Tots els serveis oferts per www.apricots.es són exclusivament per a majors d'edat. Els menors d'edat queden expressament exclosos de poder fer ús de la nostra web i de realitzar qualsevol tipus de sol·licitud o reserva.

3. OBLIGACIÓ DELS USUARIS
A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet a:
Utilitzar la seva identitat real en tots els formularis de la Pàgina Web, en el blog i a les xarxes socials associades. Queda prohibida la suplantació de personalitat d'altres individus o entitats;
No introduir, emmagatzemar o difondre a o des de la Pàgina Web qualsevol informació de caràcter difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència o a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent;
No introduir, emmagatzemar o difondre a o des de www.apricots.es qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual i industrial, el secret de les comunicacions i la legislació de protecció de dades de caràcter personal;
No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant www.apricots.és cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinaria o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, a qualsevol Usuari, als proveïdors de Apricots o en general a qualsevol tercer, o d'impedir el normal funcionament dels mateixos;
No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Apricots, els seus proveïdors o tercers;
L'Usuari accepta no dur a terme cap acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària de la infraestructura de la pàgina Web o dels sistemes o xarxes de Apricots, així com dels sistemes i xarxes connectats a www.apricots.es.

4. PROTECCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Són titularitat de Apricots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del portal apricots.es, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formin part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a Apricots l'exercici dels drets d'explotació de qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d'aquests continguts, o d'altres que es puguin incloure en el futur, s'ha de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de Propietat Intel·lectual i en qualsevol cas amb l'autorització de Apricots, sense perjudici dels límits que estableix el Reial Decret 1/1996, del 12 d'abril, pel qual s'aprova el text de la Llei de Propietat Intel·lectual.

www.apricots.es, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació, dissenys, marques, logotips, imatges, text i gràfics, són propietat de Apricots, trobant-se protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual. L'accés per part de l'Usuari a la www.apricots.es no li atorga cap dret de propietat sobre els mateixos.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements integrants de la www.apricots.es o dels seus continguts.

No s'autoritza en cap concepte:

* La presentació d'una pàgina del portal www.apricots.es o qualsevol contingut d'aquesta en una finestra que no pertanyi a www.apricots.es per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent framing, in line linking, etc.
* L'extracció d'elements de la pàgina web que causi perjudici a apricots.es conforme a les disposicions vigents.
* L'ús comercial dels continguts del lloc web www.apricots.es.
* L'ús de marques o distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de Apricots, sense el coneixement i l'autorització corresponent de l'empresa.
* L'ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.
* Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Apricots, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment nomenats.
* Intentar accedir i, donat el cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L'usuari podrà visualitzar els continguts d'aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport amb destinació exclusiva del seu ús personal i privat.

Si troba a www.apricots.es o per mitjà de la utilització del Servei qualsevol contingut que pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem ho posin en coneixement de Apricots el més aviat possible, remetent un correu electrònic a l'adreça legal@apricots.es.

5. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
A) Dades recollides a través de formularis
En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d'aquest portal www.apricots.es, el seu tracte se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de la normativa aplicable. Les dades es tractaran per a les finalitats indicades en els avisos corresponents i s'incorporaran a un arxiu de dades personals. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició en relació a les vostres dades de caràcter personal tractats per Apricots, en els termes i condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu dirigir a: legal@apricots.es, o a l'adreça de Sumando Azul, S.L., que consta en el principi d'aquest Avís legal.

B) Dades de navegació
El sistema de navegació i el programa necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades de transmissió en les quals és implícit l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. En aquesta categoria de dades està l'adreça IP o nom del domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se a la pàgina web, l'adreça URL del recurs sol·licitat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta en el servidor, la mesura de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta en el servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web www.apricots.es.

apricots.es no utilitza 'cookies' o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de les dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient de la seu electrònica d'apricots.es, o per a mesurament i dades d'audiències anònimes.

C) Política de Cookies
Qui utilitza la informació emmagatzemada a les cookies?
La informació emmagatzemada a les cookies del nostre lloc web és utilitzada exclusivament per nosaltres, a excepció d'aquelles identificades més endavant com a 'cookie de tercers', que són utilitzades i gestionades per entitats externes per proporcionar-nos serveis sol·licitats per nosaltres per millorar els nostres serveis i l'experiència de l'usuari en navegar en el nostre lloc web. Els principals serveis pels quals s'utilitzen aquestes 'cookies de tercers' són l'obtenció d'estadístiques d'accessos.

Com puc evitar l'ús de cookies en aquest lloc web?
Si vostè prefereix evitar l'ús de cookies en aquesta pàgina tenint en compte les limitacions anteriors ha de, en primer lloc, deshabilitar en el seu navegador l'ús de cookies i, en segon lloc, eliminar les cookies guardades en el seu navegador associades a aquest lloc web.
Aquesta possibilitat d'evitar l'ús de cookies pot ser duta a terme per vostè en qualsevol moment.

Com deshabilito i elimino la utilització de cookies?
Per restringir, bloquejar o esborrar les cookies d'aquest lloc web pot fer-ho, en qualsevol moment, modificant la configuració del seu navegador conforme a les pautes que s'indiquen a continuació. Si bé la parametrització de cada navegador és diferent, és habitual que la configuració de les cookies es realitzi en el menú de 'Preferències' o 'Eines'. Per a més detall sobre la configuració de les cookies en el seu navegador, consulti el menú 'Ajuda' del mateix.

Quines cookies concretes utilitza aquest lloc web i per a quines finalitats?
Cookies tècniques i de personalització:
Aquestes cookies s'utilitzen per identificar a l'usuari durant la sessió, evitar que l'usuari hagi de repetir processos d'autenticació a la web, accelerar alguns processos del lloc web, recordar seleccions realitzades durant la sessió o en posteriors accessos, recordar les pàgines ja visitades, etc.

Identificació de la sessió: identifica la sessió http de l'usuari. És comú en totes les aplicacions web per identificar peticions d'un usuari en una sessió.

Estat de la navegació: permet identificar en quin estat de navegació es troba l'usuari (inici de la sessió, primera pàgina, primer accés, estat d'un scroll, estat d'una votació, etc.).

Cookies d'anàlisi de navegació:
Aquestes cookies obtenen informació genèrica sobre els accessos dels usuaris al lloc web (no al contingut del mateix) per proporcionar-nos posteriorment informació agregada d'aquests accessos amb finalitats estadístiques.

Google Analytics: Permeten realitzar el seguiment del lloc web mitjançant l'eina Google Analytics, que és un servei proporcionat per Google per obtenir informació dels accessos dels usuaris als llocs web. Algunes de les dades guardades per a anàlisis posteriors són: nombre de vegades que un usuari visita la web, dates de la primera i última visita de l'usuari, durada de les visites, des de quina pàgina va accedir l'usuari a la web, etc. La configuració d'aquestes cookies està predeterminada pel servei ofert per Google, per la qual cosa li suggerim que consulti la pàgina de privadesa de Google Analytics, http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html, per obtenir més informació de les cookies que utilitza i de com inhabilitar-les (tenint en consideració que no som responsables del contingut ni la veracitat dels llocs web de tercers).

6. RESPONSABILITAT EN RELACIÓ ALS CONTINGUTS
Apricots es reserva el dret de modificar els continguts de la web i d'eliminar-los, així com també limitar o impedir l'accés, ja sigui temporal o definitivament, sense notificació prèvia.

Apricots no es fa responsable de l'accés tècnic, la informació o dels continguts d'altres pàgines web a les quals remetem o amb les quals es pugui enllaçar des del portal www.apricots.es.
Apricots no s'identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

Informació sobre els vincles (links) accessibles des de la pàgina apricots.es:

Apricots no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles 'links' o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia es realitza per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i Apricots no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè al lloc web apricots.es, no es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o l'accés, o d'intentar fer un ús o mal ús d'un vincle, tant a connectar amb la web apricots.es, com en accedir a la informació d'altres webs des del mateix lloc web.

El contingut de www.apricots.es és conforme a la legislació espanyola. La responsabilitat de Apricots no pot invocar-se en el cas de serveis no conformes a la legislació de tercers països. Correspon doncs, als Usuaris de fora d'Espanya el verificar la legalitat dels nostres continguts als seus respectius països.

Només respondrem dels danys i perjudicis que l'usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de www.apricots.es quan aquests danys siguin directament imputables a una actuació dolosa o negligent de Apricots, sempre que en l'actuació de l'Usuari no concorregués culpa o negligència.
No existirà, en qualsevol cas, actuació dolosa o negligent per part de Apricots quan provi que ha complert les exigències i requisits legal i reglamentàriament establerts i les altres precaucions i diligències que exigeix la naturalesa del servei.

No controlem, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan de www.apricots.es. En particular no garantim sota cap extrem que els Usuaris utilitzin aquests serveis de conformitat amb la llei, el present Avís legal, la moral i bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

7. EXCLUSIÓ DE GARANTIA
No garantim que la navegació per www.apricots.es s'executi sense interrupcions en temps útil, confiable o lliure d'errors. No garantim que l'apricots.es i el servidor estiguin lliures de virus i no ens fem responsables dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o desconnexions en el sistema operatiu del sistema electrònic, motivades per causes alienes a Apricots.

És responsabilitat de l'Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d'informació confidencial. A aquests efectes, ha de tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, tals com a virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels corresponents navegadors que utilitzi.

Ens comprometem a realitzar els nostres millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer a la www.apricots.es. En qualsevol cas, estarem exempts de qualsevol responsabilitat derivada d'eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer en la mateixa.

No serem responsables dels continguts aliens que transmetem, allotgem o als quals facilitem l'accés quan actuem com a intermediari. En qualsevol cas, ens comprometem a retirar immediatament el contingut il·legal de la www.apricots.es o del Servei quan tinguem coneixement efectiu d'això.

8. DRET D'EXCLUSIÓ
Apricots es reserva el dret de denegar o retirar l'accés als seus websites i/o als serveis oferts sense necessitat d'avís previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

9. SUBSCRIPCIONS
La subscripció a productes editats per Apricots. que es faci a través d'aquest portal www.apricots.es serà voluntària i suposarà l'acceptació de les condicions que en cada cas s'estableixin i que l'usuari haurà d'acceptar expressament. També implicarà, l'acceptació per rebre informació comercial de productes i serveis de Apricots. El fet de donar-se d'alta en aquest servei comporta l'autorització a Apricots per a aquest tipus de comunicacions, podent l'usuari revocar l'autorització, amb una comunicació per escrit en la forma que Apricots indicarà en cada cas.

10. GENERALITATS
Apricots perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda dels seus websites exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.
Apricots no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus pel que no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d'índole tècnica.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
L'oferta dels serveis oferts en la www.apricots.es tenen una durada indefinida. Sense perjudici de l'anterior, Apricots està facultat per retirar un servei, suspendre o interrompre unilateralment la seva oferta, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís.

Apricots podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareix.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre Apricots i els seus usuaris es regirà per la normativa espanyola i europea vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als judicis i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Phone icon