S’accepten propines

A Espanya deixar propina no és una pràctica arrelada; per contra els americans estan acostumats a deixar com a mínim el 18% de propina respecte al preu total del servei rebut. Parlem, en aquest cas, de bars i restaurants però, què passa quan la propina és per a una noia a la qual estàs pagant […]